fbpx

Brug arkivet

Hvad kan du finde i byarkivet?

Arkivet har en stor samling billeder og dokumenter, der belyser byens og egnens historie gennem de seneste par hundrede år. På arkiv.dk kan du finde en stor del af materialet. Andet kræver, at du møder op på arkivets læsesal.

Bidrag til lokalhistorien

Samlingerne er bygget op af de indleveringer, arkivet har modtaget siden starten i 1955 – og indsamlingsarbejdet hører aldrig op. Vær med til at samle ind. Alt, hvad der bringer ny viden om lokalsamfundet, er af interesse.

Vi modtager gerne materiale

Ønsker du ikke at afgive ejendomsretten til dit materiale, kan det deponeres på arkivet. Vi låner også gerne ting til kopiering, f.eks. affotografering af gamle billeder.

Hvad sker der med indleveringerne?

Materialet ordnes og registreres, så det derefter kan benyttes på læsesalen. Efter aftale kan det indleverede båndlægges, således at det først bliver tilgængeligt om en årrække, f.eks. 50 år.

Om personer

Det er ofte slægtsforskere, der søger personoplysninger på arkivet. For slægtsforskere er de vigtigste kilder kirkebøger, folketællinger og stamtavler; men du kan også finde personoplysninger i personlige papirer, avisudklip, interviews og på billeder.

Om begivenheder

Lokale begivenheder – f.eks. dystløb, kongebesøg, håndværkerfester, skipperbegravelser, ildebrande eller havnefester- kan opspores i de gamle aviser. Som regel vil sådanne begivenheder tillige være foreviget på fotografi. Forbereder du f.eks. et jubilæum, skal oplysninger ofte søges her.

Om steder

Vil du som tilflytter vide noget om det hus, du har købt, vil der som regel være oplysninger at hente på arkivet. Skøder og pantebreve fortæller om tidligere ejere, og forsikringspapirer og fotos kan berette om husets tidligere udseende.