fbpx
arkiv
Find vej

Strandgade 5, 5300 Kerteminde

Kerteminde byarkiv

Kerteminde bys historie gemt i tekst, lyd og billeder

I Kertemindes Byhistoriske Arkiv kan du finde svar på næsten alt om lokalsamfundets kultur og historie.

Åbningstider

Lukket i dag

Find vej

Strandgade 5, 5300 Kerteminde

Kulturarv på papir

Kertemindes byhistoriske arkiv

Du behøver ikke at have et konkret ærinde for at komme på arkivet. Vil du blot orientere dig om samlingerne - f.eks. kikke i de gamle aviser eller se på fotografierne fra byen - er du velkommen til at tilbringe et par timer på læsesalen. Derudover kan du finde en stor del af materialet på arkiv.dk .

UGENS BILLEDE

Borgmesterstenen ved Nordstranden

Den uden sammenligning mest dramatiske begivenhed i Kerteminde købstads mere end 600 år lange historie fandt sted i 1659. Det var midt under Svenskekrigene, og hele Danmark på nær København var besat af fjenden. Da det så sortest ud, gik Nederlandene ind i krigen på dansk side – primært for at undgå svensk eneherredømme over Øresund, som var et vigtigt handelsfarvand for hollænderne.

En dansk-hollandsk flåde på ca. 100 krigsskibe under admiral de Reuters ledelse blev udrustet og gjort parat til landgang på Fyn. Da Nyborg blev opgivet som invasionsby, sejlede flåden nordpå til Kerteminde, hvor man udsatte byen for et voldsomt bombardement, før der blev foretaget landgang ved Kikkenborg nord for byen under ledelse af feltmarskal Hans Schack. Svenskerne blev fordrevet fra byen, og 14 dage senere kom det til et stort slag ved Nyborg, hvor svenskerne blev endeligt besejret.

Ved Kertemindes 500-års jubilæum i 1913 blev mindestenen opsat på stedet, hvor landgang fandt sted 21. oktober 1659. Den blev bekostet af byens borgmester, van Wylich, som dog døde kort før afsløringen på jubilæumsdagen 7. december 1913.

Postkort fremstillet i 1913 i forbindelse med opsætning af borgmesterstenen. I baggrunden ses den vindmølle, som havde til formål at levere energi til afvandingen af den inddæmmede Taarup Strand.

borgmestersten

Vi modtager gerne materiale

Bidrag til lokalhistorien

Samlingerne er bygget op af de indleveringer, arkivet har modtaget siden starten i 1955 - og indsamlingsarbejdet hører aldrig op. Vær med til at samle ind. Alt, hvad der bringer ny viden om lokalsamfundet, er af interesse.

Ønsker du ikke at afgive ejendomsretten til dit materiale, kan det deponeres på arkivet. Vi låner også gerne ting til kopiering, f.eks. affotografering af gamle billeder.